År 1948 startade Bruno Ohlsson ett plåtslageri i sin källare på Kungsgatan i Älmhult. Plåtslageriet döptes till Bruno Ohlssons Plåtslageri AB. Så heter företaget än idag, men det kallas allmänt för Ohlssons Plåt. I källaren på kungsgatan bankades det plåt i 18 år, innan Bruno lät bygga verkstaden på Baldersgatan 7. År 1966 slogs portarna upp och än idag använder vi oss av dessa lokaler, även om moderniseringar och tillbygdnader har gjorts under årens lopp.

Brunos två söner Leif-Arne Ohlsson (th) och Bengt-Göran Ohlsson (tv) började som tonåringar att jobba för sin far. År 1980 tog sönerna över företaget. Här till vänster ser ni dem sätta tillbaka spiran på klocktornen till Holmseryd kyrka på slutet av 80-talet. Bruno fortsatte att följa företagets framväxt och var ofta ute och tittade på vad sönerna åstadkom. År 1998 gick Leif-Arne i förtidspension, och sedan dess har Bengt-Göran ensam drivit företaget till vad det är idag.

Många anställa har under årens lopp arbetat på Ohlssons Plåt. Idag jobbar två anställda plåtslagare på firman, Nicklas Nennesson sedan år 2005 och Håkan Weideberg sedan år 2006.